MENÜ

 

 

Auf der Straße
Az utcán
A: Guten Tag. Entschuldigen Sie mich, bitte, einen Moment.

A: Jó napot. Elnézést kérek egy percre.

B: Ja. Guten Tag!

B: Igen. Jó napot kívánok!

A: Ich suche das XYZ Hotel und glaube, dass ich mich verirrt habe. Man hat mir diese Adresse gegeben,

aber ich weiß nicht, wo sie ist. Könnten Sie mir vielleicht helfen?

A: Az XYZ hotelt keresem és azt hiszem, eltévedtem. Ezt a címet adták meg nekem, de nem tudom, merre van. Tudna segíteni esetleg?

B: Zeigen Sie mir, bitte, nochmal den Zettel mit der Adresse!

B: Mutassa még egyszer, kérem, a cetlit a címmel!

A: Hier. A: Itt van.

B: Ah, ja, ich weiß jetzt. Wir sind nicht so weit vom Hotel.

B: Ja, igen, tudom már. Nem vagyunk olyan messze a hoteltől.

A: Wirklich? Ich dachte, dass es am anderen Rand der Stadt ist.

A: Tényleg? Azt hittem, a város másik végében van.

B: Nein, nein. Es ist zwei Straßen weiter. Sie gehen hier geradeaus und bei der ersten Ampel biegen Sie rechts ab.

B: Nem, nem. Két utcával tovább van. Itt megy egyenesen előre és az első forgalmi lámpánál eltér jobbra.

 

A: Warten Sie einen Moment, damit ich mir aufschreibe. Also geradeaus und dann rechts.

A: Várjon, kérem, egy percet, hogy felírjam, amit mond. Tehát előre és aztán jobbra.

B: Ja, bei der ersten Ampel. Dann wieder geradeaus. Sie werden neben ein Kino ankommen.

B: Igen, az első forgalmi lámpánál. Aztán megint előre. Egy mozi mellé fog érkezni.

A: Also geradeaus und dann ein Kino. A: Tehát előre és aztán egy mozi.
B: Ja. Gleich nach dem Kino biegt eine Straße nach rechts ab. Das ist die Straße, die Sie suchen. Da liegt das Hotel.

B: Igen. Rögtön a mozi után van egy utca jobbra. Ez az az utca, amelyet keres. Ott van a hotel. A: Ah, das ist wirklich einfach und gar nicht weit weg. Vielen Dank!

A: Hát ez tényleg egyszerű és nincs messze. Köszönöm szépen!

B: Gerne. B: Szívesen.

A: Einen schönen Tag noch! Wiedersehen! A: Szép napot. Viszontlátásra!

B: Wiedersehen! B: Viszontlátásra!

 

 

 

Kellner-Gast
Kellner: Guten Tag. Womit kann ich dienen?

Felszolgáló: Jó napot. Mivel szolgálhatok?

Gast: Guten Tag. Wir haben noch keine Speisekarte bekommen.

Vendég: Jó napot! Nem kaptunk még étlapot.

Kellner. Entschuldigung, Ich bringe sie gleich. Felszolgáló: Elnézést. Rögtön hozom.

Gast: Vielen Dank. Vendég: Köszönöm szépen. ............

Kellner: Hier haben Sie die Speisekarten. Kann ich Ihnen etwas vielleicht empfehlen?

Felszolgáló: Itt vannak az étlapok. Ajánlhatok esetleg valamit?

Gast: Vorläufig nein, danke. Zuerst schauen wir uns die Speisekarte an. Vendég: Egyelőre nem, köszönöm. Megnézzük először az étlapot.

Kellner: Gut. Ich komme dann in einigen Minuten zurück. Felszolgáló: Rendben. Akkor visszajövök pár perc múlva.

Gast: Ja. Danke. Vendég: Igen. Köszönöm.


Kellner: Ist es Ihnen gelungen, zu wählen? Felszolgáló: Sikerült választani?

Gast: Ja. Ich möchte, bitte, eine Gemüsesuppe und dann Schweinebraten mit Kartoffeln. Vendég: Igen. Én egy zöldséglevest szeretnék és utána disznósültet krumplival.

Kellner: Und die Dame? Felszolgáló: És a hölgy?

Dame: Ich möchte nur einen Salat essen. Griechischen Salat. Hölgy: Én csak egy salátát szeretnék enni. Görög salátát. Kellner: Kann ich Ihnen auch etwas zum Trinken holen? Felszolgáló: Hozhatok valamit inni is?

Gast: Ja, bitte, mir ein Glas Rotwein. Vendég: Igen, kérem, nekem egy pohár vörös bort.

Dame: Ich möchte ein Glas Mineralwasser. Hölgy: Én egy pohár ásványvizet szeretnék.

Kellner: Soll der Wein trocken oder süß sein? Felszolgáló: A bor száraz vagy édes legyen?

Gast: Trocken, bitte. Vendég: Száraz, kérem.

Kellner: Ok. Ich bringe gleich die Getränke und dann das Essen. Felszolgáló: Ok. Rögtön hozom az italokat és utána az ételt is.

Gast: Danke. Vendég: Köszönöm.

 

Bemutatkozás -Vorstellung
Főnök – Jelentkező
Chef-Bewerber
Chef: ........(Name). Guten Tag! Főnök: ....... (Név). Jó napot!

Bewerber: Guten Tag. ........(Name) am Telefon. Ich rufe Sie aus Ungarn an und möchte mich um die Zimmermädchenstelle bewerben. Jelentkező: Jó napot. .........(Név) a telefonnál. Magyarországról hívom és a szobalányállásra szeretnék jelentkezni. Chef: Ja. Könnten Sie, bitte, Ihren Namen wiederholen? Die Leitung ist sehr schlecht und ich habe Sie nicht richtig verstanden. Főnök: Igen. Megismételné a nevét, kérem, még egyszer? A vonal nagyon rossz és nem hallottam rendesen.

Bewerber: ....... (Name). Ich rufe Sie aus Ungarn an. Wahrscheinlich ist deswegen die Leitung so schlecht. Hören Sie mich jetzt besser? Jelentkező: ......... (Név). Magyarországról hívom. Talán ezért olyan rossz a vonal. Most jobban hall?

Chef: Ja, ich höre Sie jetzt gut. Főnök: Igen, most jól hallom.

Bewerber: OK. Ich freue mich. Ist die Stelle noch frei? Jelentkező: Ok. Örvendek. Szabad még az állás?

Chef: Ja, es ist noch frei. Könnten Sie mir sagen, wie alt Sie sind?

Főnök: Igen, még szabad. Megmondja, kérem, hány éves?

Bewerber: ......(Alter). Aber warum ist das wichtig? Jelentkező: .......(kor). De miért fontos ez?

Chef: Weil wir lieber junge Kollegen anstellen möchten. Főnök: Mert inkább fiatal kollégákat alkalmaznánk.

Bewerber: Ich verstehe. Jelentkező: Értem.

Chef: Aber Sie können ruhig bei uns arbeiten. Haben Sie noch im Ausland gearbeitet? Főnök: De Ön nyugodtan dolgozhat nálunk. Dolgozott már külföldön?

Bewerber: Ja. Voriges Jahr in der Sommersaison. Jelentkező: Igen, tavaly a nyári szezonban.

Chef: Das ist gut. Ich würde von Ihnen einen Lebenslauf benötigen. Können Sie mir ihn per E-Mail senden? Főnök: Ez jó. Szükségem lenne egy önéletrajzra. El tudná küldeni nekem e-mail-ben?
Bewerber: Ja, natürlich. Das wollte ich auf jeden Fall tun, aber zuerst wollte ich erfahren, ob die Stelle noch frei sei. Könnten Sie mir, bitte, Ihre E-Mail-Adresse geben? Jelentkező: Természetesen. Mindenképpen ezt akartam tenni, csak előtte meg akartam tudni, hogy szabad-e még az állás. Megadná az e-mail címét?

Chef: Ja. Es ist .............. (Adresse). Senden Sie mir, bitte, ihn noch heute! Ich durchsehe ihn und rufe Sie morgen an. Főnök: Igen. ......... (cím). Küldje el, kérem, még ma! Átnézem és holnap

felhívom Önt.

Bewerber: Ok. Ich tue das. Ich danke Ihnen und warte auf Ihren Anruf. Jelentkező: Ok. Elküldöm. Köszönöm és várom a hívását. Chef: Ja. Ich danke auch. Wiederhören. Főnök: Igen. Én is köszönöm. Viszonthallásra.

Bewerber: Wiederhören. Jelentkező: Viszonthallásra.

 

 

 Vonatállomáson
Auf dem Bahnhof
Kalauz, Pénztárosnő – Jelentkező
Schaffner, Kassierin-Bewerber
Bewerber: Entschuldigung. Guten Tag!

Jelentkező: Elnézést. Jó napot!

Schaffner: Ja? Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen?

Kalauz: Igen? Jó napot. Segíthetek?

Bewerber: Ja, ich hoffe. In einer halben Stunde sollte ich einen Zug nach Kufstein haben und ich weiß nicht, von welchem Fahrgleis er abfährt.

Jelentkező:Igen, remélem. Egy órán belül vonatom van Kufsteinba és nem tudom, melyik vágányról indul.

Schaffner: Haben Sie das bei der Kasse nicht gefragt?

Kalauz: Nem kérdezte meg a pénztárnál?

Bewerber: Nein, weil ich meine Karte nicht hier sondern noch in Ungarn gekauft habe.

Jelentkező: Nem, mert a jegyem nem itt, hanem még Magyarországon vettem.

Schaffner: Ich verstehe. Ich weiß es leider auch nicht. Ich muss jetzt weg. Mein Zug fährt gleich. Gehen Sie zu der Kasse oder zur Information und fragen Sie dort!

Kalauz: Értem. Sajnos én sem tudom. Most mennem kell. Indul a vonatom. Menjen a kasszához vagy az információhoz és kérdezze meg ott!

Bewerber: Danke. Gute Fahrt! Jelentkező: Köszönöm. Jó utat!

Schaffner. Danke. Wiedersehen!

Kalauz: Köszönöm. Viszontlátásra!

Bewerber: Wiedersehen! Jelentkező: Viszontlátásra! …

Bewerber: Guten Tag! Jelentkező: Jó napot!

Kassierin: Guten Tag! Pénztárosnő: Jó napot!

Bewerber: In einer halben Stunde sollte ich einen Zug nach Kufstein haben und ich weiß nicht von welchem Fahrgleis er fährt. Könnten Sie mir vielleicht helfen? Jelentkező:Egy órán belül vonatom van Kufsteinba és nem tudom, melyik vágányról indul. Kassierin: Ja, einen Moment, bitte. Pénztárosnő: Igen, egy pillanat.

Bewerber: Ja, ich warte. Jelentkező: Igen, várok.

Kassierin: Also. Ihr Zug fährt vom 5. Fahrgleis. Aber es ist noch nicht angekommen. Er wird eine Verspätung von 10 Minuten haben.

Pénztárosnő: Tehát, az 5. vágányról indul a vonatja. De még nem érkezett meg. 10 perc késése lesz.

Bewerber: Ah, wirklich? Das ist keine gute Nachricht. Man wartet auf mich in Kufstein, und ich wollte einen nicht warten lassen. Jelentkező: Ah, tényleg? Ez nem jó hír. Várnak rám Kufsteinban és nem szerettem volna megvárattatni őket.

Kassierin: Sie werden das sicher verstehen. Es ist nicht Ihre Schuld.

Pénztárosnő: Bizonyára meg fogják érteni. Nem az Ön hibája.

Bewerber: Ja, Sie haben Recht. Auf jeden Fall, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich gehe dann zum 5. Bahnsteig. Wiedersehen. Jelentkező: Igen, igaza van. Mindenesetre köszönöm a segítségét. Megyek akkor az 5. vágányra. Viszontlátásra!

Kassierin: Wiedersehen! Pénztárosnő: Viszontlátásra!

 

 

 

Vásárlás a boltban
Einkauf im Laden
Verkäufer: Guten Tag. Worin könnte ich Ihnen helfen? Eladó: Jó napot. Miben segíthetek?

Käufer: Guten Tag. Ich sehe erstmal um, und dann sage ich Ihnen, was ich kaufen möchte.

Vásárló: Jó napot. Először szétnézek, és utána majd megmondom, mit szeretnék vásárolni.

Verkäufer: In Ordnung. Sehen Sie ruhig um!

Eladó: Rendben. Nézzen körül nyugodtan!

Käufer: Ist das Brot frisch?

Vásárló: Friss a kenyér?

Verkäufer: Ja. Wir haben es heute Morgen bekommen.

Eladó: Igen. Ma reggel kaptuk.

Käufer: Sehr gut. Ich möchte dann zwei Brote.

Vásárló: Nagyon jó. Szeretnék akkor két kenyeret.

Verkäufer: Ja, gleich. Noch etwas?

Eladó: Igen, rögtön. Más valamit?

Käufer: Ich möchte auch einige Semmeln kaufen.

Vásárló: Néhány zsömlét is szeretnék venni.

Verkäufer: Ja. Wieviel?

Käufer: 10 Stück bitte. Und geben Sie mir, bitte, auch 2 Liter Milch. Haben Sie vielleicht Hühnerschenkel?

Vásárló: 10 darabot kérnék. És adjon, kérem, 2 liter tejet is. Van esetleg csirkecombjuk? Verkäufer: Nein, es ist leider aus. Aber wir haben heute frisches Schweinefleisch bekommen. Möchten Sie vielleicht davon?

Eladó: Nem, sajnos elfogyott. De kaptunk ma friss disznóhúst. Szeretne esetleg abból?

Käufer: Nein, danke. Ich wollte auf jeden Fall Hühnerfleisch kaufen.

Vásárló: Nem, köszönöm. Mindenképpen csirkehúst szerettem volna vásárolni.

Verkäufer: Wir haben Hühnerflügel, wenn Sie wünschen.

Eladó: Van szárny, ha óhajt.

Käufer: Oh, sehr gut. Geben Sie mir, bitte, 20 Stück. Kann man auch pro Stück kaufen, nicht wahr?

Vásárló: Oh, nagyon jó. Adjon, kérem, 20 darabot. Lehet darabra is vásárolni, igaz?

Verkäufer: Ja. Bitte, hier ist alles, was Sie gewünscht haben. Noch etwas vielleicht?

Eladó: Igen. Tessék, itt van minden, amit kért. Más valamit esetleg?

Käufer: Nein, danke. Das wäre alles.

Vásárló: Nem, köszönöm. Ez lenne minden.

Verkäufer: Gut. Es kostet dann 8 Euro.

Eladó: Rendben. 8 euró lesz.

Käufer: Hier, bitte. Vásárló: Itt van, kérem.

Verkäufer: Danke. Auf Wiedersehen!

Eladó: Köszönöm. Viszontlátásra!

Käufer: Wiedersehen! Vásárló: Viszontlátásra!

 

Asztali nézet