MENÜ

 

 

(érték)kártya feltöltése Wertkarten aufladen
a bankban In der Bank
a címzett bankja Bank des Empfängers
a címzett nemzetközi bankazonosító száma IBAN des Empfängers
a teljesítés módja die Durchführungsart
adatok die Daten
adományozási szolgáltatás das Spender-service, -s
aktiválás die Aktivierung, -en
aktiválni aktivieren
aláírandók mappája die Unterschriftenmappe, -n
aláírás die Unterschrift, - en
aláírni unterzeichnen
aláíró der Unterschreiber
áttekintés, átvizsgálás die Übersicht, -en
áttekintés, kilátás der Überblickte
áttekinthető übersichtlich
átutalás die Überweisung, -en
azonosítás die Identifikation, -en
azonosító szám die Identifikationsnummer
bank, pénz die Bank
bankazonosító szám die Bankleitzahl, -en (BLZ)
bankkártya / hitelkártya die Kreditkarte, - n
bankszámla/ folyószámla das Konto (die Konten)
beállítás, alkalmazás die Einstellung, -en
befizetni einzahlen / erlegen
bejelenteni anmelden
bejelentkezni sich almenden
belföld (i) das Inland
belföldi (utalásnál) a megbízó terhére inländisch zu Lasten Auftraggeber
belföldi utalások Inlandsüberweisungen
bemenet, kapu das Portal, -e
besorol, jegyzékbe vesz, listáz auflisten
bevétel, beszedés, jövedelem die Einnahme, -n
cél, rendeltetés der Zweck, -e
címzett elfogadó, átvevő der Empfänger
címzett számlaszáma Kontonummer des Empfängers
cselekvés, tett, akció die Aktion, -en
dátum, kelt das Datum
díj, illeték die Gebühr, -en
dosszié, mappa die Mappe, - n
egyszer einmal
elérési szám (az online belépéshez) die Verfüger-nummer, - n
elérhető, rendelkezésre álló (pl. összeg) verfügbar
elfelejteni vergessen
Elfelejtette a jelszót? Paßwort vergessen?
elszámolni, levonni abrechnen
elvisz, elhoz abholen
érték der Wert, -e
felhasználás célja der Verwendungszweck
felhasználás, használat, alkalmazás die Verwendung, -en
felhatalmazni, szabadon engedni, elengedni (az utalást) freigeben
feltölteni, megterhelni aufladen
folyószámla (folyószámlák) das Girokonto (die Girokonten)
fontos wichtig
fontos utalási információk Überweisungsrelevante Informationen
fontos, jelentős relevant
forgalom (ak) / körlevél (ek) der Umlauf (die Umläufe)
forgalom, bevétel der Umsatz (die Umsätze)
funkció, működés die Funktion, -en
gomb der Button
háztartás, költségvetés der Haushalt, -e
hely, helység, település der Ort, -e
hely, lerakat, gyűjtőhely die Ablage, - n
hivatali kapu, nyitóoldal a belépéshez das Institutsportal
hozzárendelés die Zuordnung, -en
információ die Information, -en
intézni, kezelni verwalten
jelszó (jelszavak) das Paßwort (die Paßwörter)
kerek (összes) megtakarítás Rundungssparen
kerekítés (összegé) die Rundung, -en
kiadás, költség die Ausgabe, -n
kiegészítés, pótlás (kiegészítések) der Zusatz (die Zusätze)
kifizetés, megfizetés die Zahlung, -en
kiválasztás gomb der Auswahlbutton
kiválasztás, választék die Auswahl, -en
kivenni ausnehmen
kivonat, összegzés (kivonatok) der Auszug (die Auszüge)
költségvetés das Budget
külföld (i) das Ausland
külföldi (utalásnál) a címzett terhére ausländisch zu Lasten Empfänger
külföldi utalások Auslandsüberweisungen
lista, jegyzék die Liste, - n
magyarázat, nyilatkozat die Erklärung, -en
magyarázó / tájékoztató videó das Erklärungsvideo
Magyarország das Ungarn
megbízás (ok) der Auftrag (die Aufträge)
megbízások állapota, helyzete der Auftragsstatus
megbízó, megrendelő der Auftraggeber
megnevezés, elnevezés die Bezeichnung, -en
megterhelni lasten
menteni (adatot, fájlt) ablegen
mód die Art, -en
nemzetközi számlaazonosító szám die Swift Bic(zahl)
név der Name, -n
ország (ok) das Land (die Länder)
összeg, érték (összegek) der Betrag (die Beträge)
pénz das Geld
pénznem die Währung, -en
pénzügy(i), anyagi, gazdasági die Finanz, -en
pénzügyi áttekintés, pénzügyek áttekintése die Finanzübersicht
pénzügyi ügyintéző Finanz Manager
postafiók (ok) das Postfach (die Postfächer)
rendelkezésre álló összeg Verfügbarer Betrag
rendezés, szabályozás die Regelung, -en
részletezés, részlet das Detail
rögzíteni, nyilvántartásba venni erfassen
sürgős dringend
SWIFT kód SWIFT- Code
szám die Nummer, -n
számlaajánlás, referencia die Zahlungsreferenz
számlaegyenleg (ek) der Kontostand (die Kontostände)
számlafajta die Kontoart, -en
számlaforgalom der Zahlungsverkehr, -e
számlaforgalom (számlaforgalmak) der Kontoumsatz (die Kontoumsätze)
számlaidézés (név) der Kontowortlaut, -e
számlakivonat (ok) der Kontoauszug (die Kontoauszüge)
számlamegnevezés (név) Kontobezeichnung
számlaszám Kontonummer
számlatulajdonos der Kontoinhaber
szolgáltatás das Service, -s
takarékoskodni sparen
tárgy, téma (pl. üzeneté) der Betreff, -e
tartós megbízás, rendszeres utalásra való megbízás der Dauerauftrag
teher die Last,- en
teljesítés időpontja das Durchführungsdatum
teljesítés, végrehajtás die Durchführung, -en
tovább, további weiter
további fontos funkciók Weitere wichtige Funktionen
több mehr
utalandó összeg der Überweisungsbetrag
utalás, jelzés der Hinweis, -e
utalni, átutalni überweisen
utca die Straße, -n
ügyfél der Kunde, -n
ügyféladatok die Kundendaten
ügyintézés, kezelés die Verwaltung, -en
vagyoni állapot der Status
zárolni / letiltani sperren
   

Asztali nézet