MENÜ

  • módbeli segédigék (e Modalverben): módosítják az alapige jelentését.
  1. können : tud, képes valamire; lehetőség, engedély;
  2. wollen : akar valamit tenni; udvarias kérés, kételkedés;
  3. sollen : kell valamit tenni (belső kényszer); felszólítás, erkölcsi kötelesség, feltétel, lehetőség; „állítólag”;
  4. mögen : szeret valamit tenni,
  5. müssen : kell valamit tenni (külső kényszer), valószínűség, logikai szükségszerűség;
  6. dürfen : szabad valamit tenni; valószínűséget is kifejezhet.
Rendszerint főnévi igenévvel állnak, de önállóan is használhatók.
Asztali nézet